LEGAL

LLEI LSSI + LOPD


D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que totes les dades personals que ens ha proporcionat i els que ens faciliti al llarg de la seva relació comercial, per qualsevol mitjà, seran tractades amb la màxima confidencialitat, amb la finalitat de gestionar les seves peticions, les seves comandes i el seu cobrament, i així mateix per remetre-li, per qualsevol mitjà, automatitzat o no (correu, SMS, fax, Internet, telèfon) informacions i ofertes comercials dels nostres productes.
Tractarem les seves dades personals amb la màxima confidencialitat i seguretat, aplicant sistemes d'avaluació que li permetin comunicar-li les ofertes que puguin ser més adequades als seus interessos. Igualment l'informem del registre automatitzat de qualssevol comunicacions que mantingui amb nosaltres, amb la finalitat de mantenir la relació. Així mateix se li informa que, si ho desitja pot exercir els drets previstos en l'Art. 5 de la Llei, enviant-nos un mail comercial indicant-nos el tipus de dret que vol exercitar en el tractament de les seves dades (accés, rectificació, cancel·lació o oposició ), annexant el seu nom complet, adreça de correu electrònic i adjuntant una còpia del seu document d'identitat


Els enllaços continguts en aquest lloc web poden dirigir a continguts web de tercers. No assumim cap responsabilitat pel contingut, així com informacions o serveis que donen aquests serveis o que puguin aparèixer amb caràcter informatius sense implicar relacions, persones o entitats titulars d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Logos

logo bamborina

El disseny, els codis de fonts i colors del nostre logo i marques incloses, són de la nostra propietat. Protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, d'aquests elements sense el previ consentiment per escrit. No assumim cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari

registro de marcas

Titular BAMBORINA 

ES385801240Y

Juan Ferreiro 

info@bamborina.com

Concordia 17, 08004- Barcelona.

España