Propietat intel·lectual i industrail

Bamborina.com ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, especialment, amb caràcter enunciatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen a la web.

S'adverteix a clients i usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquesta web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni tan sols mitjançant un híper enllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de Bamborina.com.

En cas de reproducció de les nostres peces:

  Es remarca que els resultats de peces reproduïdes artesanalment (comparades amb una peça original venuda), no són amb exactitud igual, per ser una reproducció realitzada de forma artesanal i feta a mà. Entenent que en la reproducció d'una peça demanada sota personalització, la seva confecció recollirà els detalls semblants al disseny original o demandat. No sent exactament igual a la primera peça.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial , així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de Bamborina.com.

Bamborina.com informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.

Propietat intel·lectual i industrial treballs personalitzats

Bamborina.com ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, noms comercials, dades que s'inclouen a la web.


La majoria dels nostres articles són personalitzats, per la qual cosa s'ha de posar en marxa una fabricació especial industrial i intel·lectual.


Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, Bamborina propugna i reivindica els seus drets sobre el contingut d'arxius i imatges fotogràfiques produïdes abans, durant i després d'aquells treballs realitzats i / o de restauracions realitzades a articles personalitzats; formant part dels nostres arxius pel que fa a còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comprengui la divulgació o exemple del nostre treball, així com continguts del web com a normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial i sota la Llei de protecció de les seves dades.


Determinats articles es troben subjectes a disponibilitat d'estoc. En el cas que l'article sol·licitat no estigui disponible al nostre magatzem, us ho notificarem per correu electrònic. Els terminis de lliurament en articles personalitzats seran de 15 a 25 dies, sota paga i senyal d'un 50%. Consulteu sempre els terminis de lliurament i condicions especials per a aquestes comandes.