Informació sobre producte

Les descripcions dels productes exposats en el lloc web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors de Bamborina.com i els seus fabricants.

Les fotografies relatius als productes i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web deBamborina.com, són sobre els objectes reals posats a la venda per tal de donar la major informació veraç i exacta sobre el producte i les seves característiques.

Preus

Tots els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA i els altres impostos que pogués correspondre. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client.

La informació sobre el descompte que s'obté en comprar en bamborina.com i la comparació de preus es calculen utilitzant els preus de llista que proporciona el proveïdor, o utilitzant els preus constatats pels serveis debamborina.com en punts de vendes.

Disponibilitat

Bamborina.com informa al client que el nombre d'unitats disponibles en els productes han estat reservades per a la seva venda en el Lloc Web de Bamborina.com, podent en qualsevol cas posar a la venda de forma intencionada més unitats de les quals el fabricant o provedor li hagi reservat.

Bamborina.com farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. No obstant això, en ocasions, ia causa de causes difícilment controlables per bamborina.com com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per Bamborina.com per satisfer les comandes dels clients.

Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, el client serà informat per email de l'anul·lació total o parcial d'aquest. A més d'abonar l'import de l'article (s).

Pagament

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri en el lloc webBamborina.com, per a cada un dels productes oferts, se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al client abans de formalitzar la pròpia compra.

El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en www.bamborina.com a la secció "El meu compte", "Comandes".

ElCliente haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron) o mitjançant el sistema de PayPal.

El client ha de notificar a bamborina.com qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè Bamborina.com pugui realitzar les gestions oportunes.

Seguretat

Bamborina.com compta amb les màximes mesures de seguretat per garantir la confidencialitat de les comunicacions entre la pàgina i el client. Els serveis transaccionals funcionen sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL que s'activa des de la pàgina inicial.

El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes que asseguren que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del client i la pàgina; d'aquesta manera es garanteix:

  1. Que el client està comunicant les seves dades al centre servidor de Bamborina.com i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
  2. Que entre el client i el centre servidor de Bamborina.com les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

Formalització de Comandes

Un cop formalitzada la comanda i la confirmació del procés de compra, Bamborina.com enviarà sempre un email al client confirmant els detalls de la compra realitzada i en cas contrari se li farà arribar un mail amb caràcter informatiu de la seva situació de no compra o compra pendent de pagament.

Devolució i desistiment.

Bamborina.com es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés al web a clients i usuaris que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

Bamborina.com informa que garanteix:

L'exactitud de la informació continguda en aquesta web

Camp de text lliure i ressenyes

Els camps de text lliure que, a disposició del client, puguin aparèixer en el lloc web tenen com a única i exclusiva finalitat el demanar informació per millorar la qualitat dels serveis, especialment el lliurament dels productes adquirits.

El client no inclourà, en aquells espais que el lloc web pugui oferir com a "camps de text lliure" o "ressenya", cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificat dins d'aquelles dades per als que s'exigeix ​​un nivell de protecció de tipus mitjà o alt, sense previ avís a Bamborina.com segons defineix la normativa vigent (a títol enunciatiu i no limitatiu dades relatives a ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i / o vida sexual). < / p>

Llei aplicable i arbitratge

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).

En fer Chick al botó acceptar condicions, indiques que has llegit i que estàs d'acord amb els termes i condicions de www.bamborina.com

Veure http://bamborina.com/es/content/3-terminos-condiciones

Propietat intel·lectual i industrail

Bamborina.com ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, especialment, amb caràcter enunciatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen a la web.

S'adverteix a clients i usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquesta web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni tan sols mitjançant un híper enllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de Bamborina.com.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial , així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de Bamborina.com.

Bamborina.com informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.

Modificació de les condicions de vendes.

Bamborina.com es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc Web, així com les presents condicions generals. Per això, Bamborina.com recomana al client llegir atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. Els clients i usuaris sempre disposaran d'aquestes consultes en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulguin realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les condicions serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del lloc web.

Accés i estada a la web amb els nostres continguts

Els clients i usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit.

Com a conseqüència de l'anterior, els clients i usuaris són els únics responsables davant Bamborina.com i tercers de:

  1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del web, elaborat o no per Bamborina.com publicat o no sota el seu nom de forma oficial;
  2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir l' normal gaudi per altres Usuaris.

Bamborina.com es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés al web a clients i als usuaris que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.