Les nines espirituals són nines guardianes i representacions d'un Eggun, el qual ha estat determinat mitjançant una missa espiritual i descrit les seves característiques físiques, posats, així com el vestuari d'acord segons la descripció donada a la missa de recerca oa les nostres visualitzacions; encara que de tant en tant són revelades als nostres somnis.

Eggun significa esperit! I hi ha diferents tipus d'Eggun (esperits)

Tots tenim un quadre espiritual que ens acompanyen al llarg de la vida, podent de vegades variar.

Dins un quadre espiritual els Egguns acompanyen les persones al nostre món físic o dimensió, destacant primordialment el nostre Guia Espiritual.

Les nines representen en el pla físic un Eggun en especific, podent ser un familiar, amic, etc... que ja ha transcendit al món astral i contribueixen al nostre desenvolupament espiritual.

Cal destacar que les nines espirituals, són nines guardianes i no substitueixen cap Deïtat o Sant, exemple: Obbatalá, Oshun, Yemayá, Obba, Oyá, etc... Que sovint hi ha nines que si corresponen al quadre espiritual d'una Deïtat com a corrent o vessant d'aquest sant, útil com a canal espiritual per a la persona a qui se li indica en missa de recerca.

La manera de col·locar o posicionar el seu canell/a, haurà de ser com se'ns ha donat a conèixer pel nostre Eggun: Asseguts, drets, en un lloc apropiat, a la volta espiritual, etc...

Què és una càrrega?

Les càrregues en una nina/o són proteccions introduïdes en el seu interior i no han de revelar-se atès que es fonamenten en secret, amb la finalitat de convertir la seva nina/o en un amulet de custòdia, en un talismà de sort, de desenvolupament espiritual, econòmica, etc...

De vegades, als ninots espirituals se'ls banya amb un compost líquid format a base de herbes sanatives anomenat Omiero, també conegut com a aigua medicinal o aigua espiritual.

Els Ninots Guardians sovint són ritualitzats mitjançant una cerimònia, realitzada per persones enteses i amb coneixements atorgats.

Una Nina Guardiana pot ser també de caràcter esotèric sense cap mena de cerimònia, càrrega, ni ritual; sent només de significat espiritual i en representació aquí en el pla terrenal i físic d'un Eggun.

Per tant! L'elecció del seu Canell Espiritual haurà d'anar acompanyada de paciència, uns coneixements i una intuïció; sent tan important com l'elecció, les cures posteriors de la mateixa.

  Recordeu! Que n'és l'amulet, la protecció i per sobre de tot l'Eggun representat a la Terra.